Kulttuurista liiketoimintaa (Sananjuuri 2012)
Juurakko - Kauhanen - Öhage

Kulttuurista liiketoimintaa
Kirjassa käsitellään liiketoiminnan perusteita, tuotteistamista, markkinointiviestintää. liiketoiminnan suunnittelua ja taloushallintoa sekä yleisellä tasolla että kulttuurialalta poimittujen esimerkkien avulla.

Kirja sopii oppikirjaksi niin toisen asteen kuin korkea-asteenkin oppilaitoksiin, mutta se toimii myös käsikirjana niille, jotka suunnittelevat tai jo pyörittävät omaa liiketoimintaa.

Pohdintatehtävien ja esimerkkien avulla teoria-asioita tuodaan käytännön tasolle. Esimerkit ovat kulttuurialalta, mutta samat taloudelliset periaatteet pätevät myös muilla aloilla: jotta toiminta olisi kannattavaa, sen tulee tuottaa enemmän kuin siihen kuluu resursseja. Myynti: Kirjakaupat
Tilaukset: juurakko(at)sananjuuri.fi
Suositushinta 44€ (sis. alv.  4,40 €)

ISBN 978-952-93-0409-7

SISÄLLYS
ESIPUHE 5
 
JOHDANTO 6
 
2. KULTTUURISTA JA KULTTUURITOIMINNASTA 8
2.1 Näkökulmia kulttuuriin 8
2.2 Kulttuuripolitiikka 9
2.3 Kulttuuritoiminta 12
 
3.KULTTUURI LIIKETOIMINTANA 16
3.1. Liiketoiminta ja sen johtaminen 17
3.1.1. Toiminta-ajatus, visio ja arvot 19
3.1.2. Strategia, innovaatiot ja luovuus 19
3.1.3. Strategiatyökalut 28
3.1.4. Kilpailu ja kilpailijat 33
3.1.5. Kumppanuudet 35
3.1.6. Rahoitus 37
3.1.7. Toimintojen organisointi 38
3.1.8. Henkilöstövoimavarojen johtaminen 39
3.1.9. Menestymisen mittaaminen 42
  
4. KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN 43
4.1 Tuote ja tuotteistaminen 43
4.2 Palvelutuotteista 45
4.3 Tuotteistamisprosessi 50
4.4 Asiakkaat 57
4.5 Hinnoittelu 59
4.6 Muita tuotteistamisen osa-alueita 62
4.6.1 Nimi ja brändi 62
4.6.2 Laatu 63
 
5. KULTTUURIPALVELUJEN MARKKINOINTI 66
5.1 Segmentointi eli kohdentaminen 68
5.2 Markkinoinnin suunnittelu 70
5.3 Kilpailukeinot 71
5.4 Markkinointiviestintä 774
5.4.1 Markkinointiviestinnän budjetti 83
5.4.2 Mainonta 83
5.4.3 Myynninedistäminen 89
5.4.4 Suhdetoiminta 92
5.4.5 Henkilökohtainen myyntityö 93
5.4.6 Suhdeverkostot 94
 
6. TALOUSHALLINTO 98
6.1.Kirjanpito 98
6.1.1 Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen 104
6.1.2. Tuloslaskelma ja tase 105
6.2. Taloushallinto kokonaisuutena 116
 
7. LOPUKSI 120
 
KIRJOITTAJAT 122
 
LÄHDELUETTELO 125
 
LIITTEET 128
Liite 1: Internetosoitteita
Liite 2: Alustava liiketoimintasuunnitelma
 
LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA
Kuvio 1: Liiketoimintaympäristö (Porenne & kumpp.)
Kuvio 2: Ansoffin kasvuanalyysi
Kuvio3: Strategiakanvas (Kim – Mauborgne)
Kuvio 4: Tuloskortti (Kaplan – Norton)
Kuvio 5: Palvelun laadun malli
Kuvio 6: DuPont-malli
Kuvio 7: Reaali- ja rahavirta.
Taulukko 1: Myynnin ja markkinoinnin yhteys tuotteen elinkaareen.
Taulukko 2: Markkinointiviestinnän muotojen vertailu:
Taulukko 3: Suunnitelma eri kohderyhmiin kohdistuvasta markkinointiviestinnästä
Taulukko 4: Kulttuurialan liiketoimintaan soveltuva Tuloslaskelman kaava
Taulukko 5: Kirjanpitolaissa määritelty, kaikkia yritysmuotoja koskeva taseen kaava
 

Sananjuuri

Sananjuuri on perustettu vuonna 2012. Sananjuuren oma kirjakauppa palvelee Mänttä-Vilppulassa: KULMA Kirjakauppa & Kuvapiste, Länsitorikatu 5, Mänttä. www.taidekaupunginkirjakauppa.com
Copyright ©2019 Sananjuuri.fi